pondělí, 01 červen 2015 12:12

INTEGRA MOBIL - v čem Vám může pomoci

Mobilní aplikace systému Integra vhodně doplňuje možnosti nadstavbového systému.

Integra mobil je přehledná, moderní aplikace, která obsahuje všechny klíčové prvky klienta Integra jako např. nové příchozí alarmy, přijaté alarmy čekající na odbavení a samozřejmě deník událostí obsahující kompletní log všech odbavených alarmů i systémových informací. Mobilní klient Integra zároveň zachovává barevnou i řádkovou prioritizaci došlých alarmů tak, jak jsou na ni uživatelé zvyklí z tlustého klienta.

Novým a nesmírně praktickým prvkem je pak možnost vytváření komentáře k jakékoliv události přímo v terénu. Ať už se jedná o bezpečnostního pracovníka na obchůzce, nebo třeba manažera, který si cestou v areálu všimne zastíněné kamery, díry v plotě, nebo prostě jen něčeho mimořádného. S mobilním klientem Integra může jakoukoli mimořádnou událost okamžitě vyfotit, nahrát k ní audio komentář a samozřejmě ji textově popsat. Takto může kdokoliv vytvořit zcela novou událost v nadstavbovém systému, které se autoautomaticky přenese na server Integra, kde je zalogována do deníku událostí. V systému Integra je následně odbavena stejným postupem jako kterákoli jiná událost  nebo alarm.

 Screenshot 2015-05-29-15-23-15  Screenshot 2015-05-29-15-23-47  Screenshot 2015-05-29-15-24-38
 Příchozí alarmy Odbavení alarmu včetně ukázky místa výskytu   Rozkliknutá událost