KIWI Security

Videoanalýzy KIWI Security

Společnost Integoo s.r.o. se stala distributorem videoanalýz společnosti KIWI Security.

Všechny uvedené videoanalýzy jsou kompatibilní s těmito VMS systémy: Genetec Security center, Milestone, GeoVision, a další.


V naší nabídce tak naleznete následující typy analýz:kiwi logo

Bezpečnost

Detekce narušení zóny, včetně filtru počasí (VASEINTR)

Automaticky odhalí osobu nebo vozidlo narušující kritickou oblast. Obsahuje filtr počasí, který vyloučí narušení zony vlivem sněhu, deště apod., tak, aby nedocházelo k falešným poplachům.

Využití: Ochrana kritických oblastí, nemovitosti, budovy

Nároky: Min. 640 x 480 px při 12fps, velikost objektu vetší než 20 x 20 px, doporučená vzdálenost do 70 m.

Licence pro procesing jednoho video streamu

Detekce předmětů (VASEOBJD)

Object Detector

Automaticky detekuje předmět, který se objeví nebo zmizí ze záběru a zůstane v takovém stavu po určený stav.

Využití: Prostranství vnitřní i venkovní

Nároky: Min. 320x240 px při 1 fps, velikost objektu větší než 5 x 5 px. Licence pro procesing jednoho video streamu

Sběr obličejů (VASEFACE)

FaceCollector

Automaticky detekuje a extrahuje obličej z video streamu.

Využití: vchody, turnikety, vhodné zabezpečené oblasti

Nároky: Min. 640 x 480 px při 3 fps, velikost obličeje větší než 20x20 px. Licence pro procesing jednoho video streamu do výše 5MP

Sběr obličejů doplněk pro vysoké rozlišení (VASEFCHR)

Doplněk pro procesing video streamu s rozlišením vyšším než 5MP

Nároky: Zakoupená licence Sběr obličejů VASEFACE

Zlepšení obrazu (VASEVIDE)

VideoEnhancer Rainfilter 01

Optimalizuje video stream odstraněním sněžení, deště, mlhy z obrazu, tak, aby zajistil lepší, čistější obraz k vyhodnocení operátorem

Nároky: Min. 640 x 480 při 12 fps. Licence pro procesing jednoho video streamu

Monitoring "zdravotního stavu" kamery (VASECAMH)

Video Monitoring

Detekuje bylo-li kamerou manipulováno, nebo případné poklesy v kvalitě obrazu v čase

Nároky: Min. 320 x 240 při 3fps. Licence pro procesing jednoho video streamu

Ochrana soukromí (VAPPRIPR)

Privacy Protector Genetec privacy protector

Patentované řešení pro ochranu soukromí pomocí pixelizace osob a vozidel v reálném čase

Využití: Veřejný videodohled ( školy, univerzity, veřejná prostranství). Nákupní centra. Soukromé společnosti.

V souladu se zákony na ochranu osobních údajů, EuroPriSe certifikace.

Licence pro jeden video stream (Evropská ochraná známka, https://www.european-privacy-seal.eu/EPS-en/KiwiVision-Privacy-Protector)


Obchodní inteligence

Detekce front (VABIQUEU)

Queue Detector

Automaticky analyzuje fronty, tak, aby nedošlo k zahlcení.

Využití: pokladny, pasové kontroly, bezpečnostní přepážky, vstupy

Nároky: Min. 640 x 480 ps při 12fps, velikost objektů větší než 20 x 20 px. Licence pro procesing jednoho video streamu s možností analyzovat až dvě definované oblasti zároveň.

Počítání osob (VABIPCOU)

People Counter

Automaticky počítá osoby procházející definovanou oblastí. Vhodné pro 3D senzory a barevné kamery.

Využití: Vchody, fronty

Nároky: Min. 320x 240 px při 8fps, pohled kamery shora dolů, nereflexivní podlaha, min. 2,5 m výška umístění kamery. Licence pro procesing jednoho video streamu.

Vizualizace aktivity (VABIAVIS)

Activity Visualizer front Activity Visualizer 360

Automaticky analyzuje trvání pohybu a zdržení se v oblasti pro statistické účely.

Využití: Prodejní plochy, veřejná prostranství, výstavní plochy, muzea

Nároky: Min. 640 x 480px. Licence pro procesing jednoho video streamu


Dopravní inteligence

Počítání vozidel (VATVCOUNT)

Automaticky sčítá vozidla na vozovce.

Využití: Dálnice, městská dopravní síť, komerční zóny

Nároky: Min. 640 x 480 px při 12fps, velikost objektu větší než 20 x 20 px. Licence pro procesing jednoho video streamu. Až čtyři definovatelné sčítané oblasti (jízdní pruhy)

Analyzátor dopravy (VATTRAAN)

Traffic Analyzer

Automaticky sčítá a klasifikuje vozidla v definované oblasti.

Využití: Analýza dopravy na křižovatkách, uzlech, nebo v komplexnějších oblastech

Nároky: Min. 640 x 480 px při 12 fps, velikost objektu větší než 20 x 20px. Licence pro procesing jednoho video streamu. Neomezené množství definovatelných analyzovaných oblastí (jízdních pruhů)

Analyzátor parkovacích ploch 6 (VATPSAN6)

Automaticky detekuje je-li parkovací místo obsazené a měří délku stání až na 6 parkovacích místech.

Využití: Garáže, parkovací plochy

Nároky: Min. 640 x 480 px při 12fps. Licence pro procesing jednoho video streamu

Analyzátor parkovacích ploch neomezený (VATPSANA)

Automaticky detekuje je-li parkovací místo obsazené a měří délku stání.

Využití: Garáže a parkovací plochy

Nároky: Min. 640 x 480px při 12fps. Licence pro procesing jednoho video streamu.

Kontrola směru jízdy (VATDIREC)

Direction Controller

Automaticky detekuje vozidla pohybující se zakázaným směrem.

Využití: jednosměrné silnice, bezpečnostní kontroly (letiště)

Nároky: Min. 640 x 480 px při 12fps, velikost objektu větší než 20 x 20 px. Licence pro procesing jednoho video streamu.

Rozpoznávání RZ Pro (jízda) (VATLPRPR)

Automaticky rozpoznává RZ vozidel a porovnává je se specifikovanými seznamy. Podpora 130 zemí (rozšířitelné)

Vysokorychlostní doprava.

Využití: řízení dopravy v osídlených oblastech, dopravní bezpečnost

Využití: Min. 640 x 480 px při 12fps, výška RZ větší než 120px, RZ kamera. Licence pro procesing jednoho video streamu.

Rozpoznávání RZ (stání) (VALTPRPA)

Automaticky rozpoznává RZ vozidel a porovnává je se specifikovanými seznamy

Využití: Detekce při nízké rychlosti ( brány, kontrolní stanoviště). Garáže, parkovací plochy.

Nároky: Min. 640 x 480px při 3fps, výška značky větší než 120px. RZ kamera. Licence pro procesing jednoho video streamu.