Školení a konzultace

Společnost Integoo provádí školení na celé portfolio produktů - Security Center Omnicast, INTEGRA, CARTAG a Powerbatt. Školení poskytujeme našim partnerům z řad instalačních firem i koncovým uživatelům. Pro partnery nabízíme „obchodní školení“ a podrobné „technické školení“. Koncovým uživatelům nabízíme možnost obchodní prezentace včetně představení produktů a uživatelské zaškolení pro pracovníky, kteří s konkrétními produkty budou pracovat. Samozřejmostí je pro nás poskytování konzultací v rámci dodaných řešení a to telefonickou formou nebo emailovou formou.

Klient

Předprodejní služby

Poskytujeme školení a prezentace všech námi nabízených řešení a produktů na individuální bázi. Rozsah a náplň plně podřizujeme časovým možnostem a úrovni znalostí klienta.
Kontaktujte nás a po vzájemné dohodě vám připravíme odpovídající program.
Tato fáze odpovídá RFI (Request for information) etapě při které se zákazník seznamuje s možnostmi řešení svých potřeb a požadavků.

Naše portfolio konzultačních služeb pro klienty zahrnuje:

 • tvorbu dlouhodobé koncepce rozvoje bezpečnosti organizace,
 • podporu řízení rizik a přípravy havarijních plánů (business continuity),
 • optimalizaci procesů směřujících k zajištění ochrany budov a areálů,
 • identifikaci příležitostí ke snižování nákladů na zabezpečení,
 • přípravu bezpečnostních směrnic,
 • přípravu reakcí na různá potenciální ohrožení („what if“ scénáře),
 • poradenství při výběru technologií,
 • přípravu podkladů pro výběrová řízení,
 • přípravu projektů, včetně vypracování business case,
 • podporu při přípravě na bezpečnostní audit.

Služby po úspěšné implementaci řešení

Uvědomujeme si, že sebelepší řešení je bez odpovídající úrovně znalostí na straně provozních zaměstnanců klienta nedostatečné.
Školení pracovníků obsluhy a případně také údržby věnujeme náležitou péči. Individuální přístup je zde opět samozřejmostí.

Obchodní partner

Provádíme školení k celé námi nabízené produktové řadě.

Školení podle určení dělíme na dva typy:

 • Obchodní školení - je určené především pro návrháře systémových řešení, předprodejní podporu a obchodníky.
 • Technické školení - je určené především pro systémové techniky, administrátory a servisní pracovníky.

Po úspěšném absolvování technického školení pro produkty Integra a Cartag obdržíte certifikát.
Certifikát je jednoznačným potvrzením znalostí, dovedností a zkušeností, a poskytuje jeho držiteli konkurenční výhodu.
Kompetentní zaměstnanec snižuje náklady na podporu, posiluje reputaci společnosti, zvyšuje prodeje a spokojenost zákazníků.
Certifikovaný zaměstnanec je také přesvědčivým argumentem při akvizici nových zákazníků.