Služby

Společnost Integoo nabízí celou řadu služeb, které mají za cíl poskytnout klientům maximální podporu při návrhu, realizaci a implementaci bezpečnostních řešení.  Jsme si vědomi toho, že kvalitní návrh řešení vyžaduje kvalitní přípravu. Proto věnujeme značnou pozornost prvotní fázi kontaktu s klientem, kdy před vlastním návrhem řešení, nabízíme základní konzultace zdarma nebo zpracování bezpečnostní studie či projektové dokumentace. Právě tyto dokumenty mohou vyjasnit celou řadu možných úskalí, s nimiž je možné se při implementaci bezpečnostních opatření a instalaci jednotlivých technologií setkat a to již ve fázi přípravy, kdy je možné za přijatelných finančních nákladů eliminovat budoucí vícepráce nebo dokonce nemožnost zakázku po funkční stránce dokončit.

Pro podrobnější informace kontaktujte naše obchodní oddělení na emailu  nebo přímo našeho obchodního ředitele Mgr. Zdeňka Štěpánka, Ph.D. na emailu 

Společnost Integoo nabízí v prvotní fázi jednání se zákazníky zpracování bezpečnostní studie, která klientům pomůže zejména ve zjištění potenciálních hrozeb, aktuální míry rizika a zejména pak v definici adekvátních protiopatření a finanční rozvaze. Bezpečnostní studie také může sloužit jako výchozí dokument pro zpracování realizační projektové dokumentace nebo jako podklad pro zadání poptávkového řízení.

Společnost Integoo poskytuje projekční a poradenskou činnost svým zákazníkům. Naši projektanti jsou pravidelně školeni od výrobců a distributorů bezpečnostních slaboproudých technologií.

Nabízíme projekční činnost v těchto stupních:

  • dokumentace pro stavební povolení
  • dokumentace pro výběr zhotovitele
  • realizační dokumentace

Společnost Integoo je výrobcem software v oblasti bezpečnostních technologií a disponuje zkušeným týmem programátorů se zaměřením na on-line komunikace s technologiemi.

Primární úlohou vývojového oddělení je SW podpora produktů Integoo – konkrétně produktů INTEGRA, CARTAG a IVC. Vedle této standardní činnosti také poskytujeme zakázkové úpravy těchto SW pro konkrétní specifické aplikace.

Společnost Integoo zajišťuje dodávky i vlastní implementaci produktů Security Center Omnicast, INTEGRA, CARTAG. Pro naše partnery realizujeme jádra řešení a poskytujeme podporu při jejich implementaci a oživení. Dále provádíme realizace bezpečnostních a slaboproudých technologií dle dohody s konkrétními partnery.

Společnost Integoo s.r.o. věnuje značnou pozornost dlouhodobému partnerství se svými zákazníky. Servisní činnost a podporu pro dodávaná řešení a produkty proto považujeme za jeden z klíčových faktorů pro zajištění jejich trvalé funkčnosti a bezproblémovému provozu. Každá technologie a každý jednotlivý produkt potřebuje zajištění pravidelné údržby a servisu. Proto doporučujeme hned po předání díla nebo produktu uzavřít servisní smlouvu, která podrobněji specifikuje servisní činnosti, které je třeba pravidelně provádět, aby byl konkrétní produkt nebo dílo neustále aktuální a byl tak zajištěn jeho bezproblémový a trvalý provoz.

Společnost Integoo provádí školení na celé portfolio produktů - Security Center Omnicast, INTEGRA, CARTAG a Powerbatt. Školení poskytujeme našim partnerům z řad instalačních firem i koncovým uživatelům. Pro partnery nabízíme „obchodní školení“ a podrobné „technické školení“. Koncovým uživatelům nabízíme možnost obchodní prezentace včetně představení produktů a uživatelské zaškolení pro pracovníky, kteří s konkrétními produkty budou pracovat. Samozřejmostí je pro nás poskytování konzultací v rámci dodaných řešení a to telefonickou formou nebo emailovou formou.