PalmSecure

Systém biometrické autentizace PalmSecure™

PalmSecure™ je biometrický autentizační prvek poskytující nejvyšší úroveň zabezpečení prostřednictvím technologie bezkontaktního infračerveného ověřování krevního řečiště v dlani člověka.

Technologie PalmSecure™ od výrobce Fujitsu využívá tzv. reflexní metody snímání krevního řečiště v dlani. Ta je založena na skenování dlaně osoby, kdy odkysličený hemoglobin proudící v krvi žilami absorbuje infračervené světlo o vlnové délce 760 nm a vytváří tak na pořízených snímcích jedinečnou stopu. Kamera senzoru snímá tuto strukturu žil v dlani a pořídí sérii snímků, z nichž vybere nejkvalitnější. Vybraný snímek je následně pro zvýšení zabezpečení zašifrován a poté se provede porovnání s identifikačním vzorem umístěným buď v lokální, nebo v serverové databázi.

Technologie dokáže identifikovat osoby s velmi vysokou spolehlivostí, neboť skenování struktury žil je daleko přesnější, než autorizace osob pomocí snímání otisků prstů. Tato metoda identifikace je pro člověka i pocitově příjemnější, než skenování oka, nebo obličeje.

palmsecure-ilustraceKlíčové argumenty a přínos systému PalmSecure™:

 • Technologie identifikuje osoby s vysokou spolehlivostí převyšující standardní systémy biometrické identifikace
 • Komfortní identifikace pouhým přiložením dlaně – pocitově příjemnější systém identifikace, při kterém nezanecháváte vizuální stopu ve formě fotografie, nebo otisku prstu.
 • Potřebujete doplnit zabezpečení svého objektu o zajištění vybraných specifických prostor, pro které chcete 100% diverzifikovat přístupy bez obav z neoprávněných aktivit, pak PalmSecure™ je nejvhodnějším řešení.
 • Ověření je velmi přesné a odolné proti padělání, napodobování, a jiným způsobům falsifikace.
 • Bezkontaktní funkcionalita umožňující hygienické používání i v rámci veřejné aplikace.
 • K dispozici jsou dvě provedení snímače PalmSecure™ - standardní snímač umístěný pro montáž do držáku nebo snímač vestavěný do klasické optické myši

Výsledkem nasazení systému PalmSecure™ je:

 • Vysoce spolehlivý a rychlý prvek identifikace a autentizace osob.
 • Technologie dokáže identifikovat osoby s velmi vysokou spolehlivostí (míra chybné pozitivní identifikace jen 0,00008%, míra chybně odmítnuté identifikace 0,01%)
 • Řešení, které oponentům bere argumenty typu nehygienického provozu, nebo ochrany soukromí.

Možné aplikace využití:

 • Ověření fyzického přístupu / docházky pro objekty s vysokými nároky na bezpečnost (datacentra, výzkumné laboratoře, objekty kritické infrastruktury, letiště, …)
 • Ověření uživatelů do PC, aplikací, nebo serverových systémů
 • OEM terminály (POS, bankomaty nebo informační kiosky)
 • Vládní / komerční systémy pro identifikaci osob
 • Další oborově specifické aplikace
 • Díky zmenšení velikosti snímače, snížení jeho ceny a zjednodušení vývoje použitím SDK lze nyní tuto technologii použít v celé řadě aplikací.

Porovnání parametrů biometrických systémů

  Otisk prstu Sítnice Duhovka

2D rozpoznání
obličeje

3D rozpoznání
obličeje

PalmSecure™ ověřování
krevního řečiště

Akceptace Dobrá Špatná Špatná - Dobrá Dobrá
Míra chybné pozitivní identifikace [%] 0.01 < 0.00008 < 0.00009 < 5% < 0.003 < 0.00008
Míra chybně odmítnuté identifikace [%] ~ 0.2 ~ 2 ~ 3 < 20% < 0.05 < 0.01
Bezpečnost Střední Vysoká Vysoká Nízká Střední Vysoká
Padělání Jednoduché Těžké Těžké Jednoduché Střední Těžké
Jednoduchost ovládání Dobrá Špatná Špatná Dobrá Dobrá Dobrá
Rychlost Vysoká Střední Střední Vysoká Vysoká Vysoká
Hygiena Špatná Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá
Cena Nízká Vysoká Vysoká Nízká Vysoká Střední

Technologie ověřování krevního řečiště dominuje mezi porovnávanými biometrickými systémy ve všech kritériích hodnocení!

 

PDF dokument ke stažení