Servis a podpora

Společnost Integoo s.r.o. věnuje značnou pozornost dlouhodobému partnerství se svými zákazníky. Servisní činnost a podporu pro dodávaná řešení a produkty proto považujeme za jeden z klíčových faktorů pro zajištění jejich trvalé funkčnosti a bezproblémovému provozu. Každá technologie a každý jednotlivý produkt potřebuje zajištění pravidelné údržby a servisu. Proto doporučujeme hned po předání díla nebo produktu uzavřít servisní smlouvu, která podrobněji specifikuje servisní činnosti, které je třeba pravidelně provádět, aby byl konkrétní produkt nebo dílo neustále aktuální a byl tak zajištěn jeho bezproblémový a trvalý provoz.

Našim cílem je zajištění kvalitní a rychlé servisní služby všem našim klientům. Zákazníci se na nás mohou obrátit s jakýmkoli problémem či dotazem, který potřebují vyřešit. Servisní činnost začíná běžet dnem předání produktu nebo díla. Záruční servis je prováděn dle platné legislativy. Všem našim zákazníkům je také k dispozici portál „helpdesk“, který je dostupný 24 hodin denně, 365 dní v roce. Servisní činnost zajišťují odborní a certifikovaní pracovníci ke každému jednotlivému produktu.

Servisní kontroly a revize hardware

V závislosti na dodané technologii nabízíme odpovídající úkony pro bezproblémový provoz a dlouhou životnost systémů. Může se jednat např. o revize a kontroly na kamerovém systému nebo jiné dodávané technologii.
U některých technologií jsou servisní a revizní úkony spolu s jejich četností definovány příslušnou normou.

Servisní kontroly a údržba software

Údržba software se netýká pouze aplikací, ale všech logických součástí systémů jako jsou například operační systémy, databáze a midlle ware.
Mezi úkony můžeme jmenovat kontrolu logů, kontrolu konzistence databází, odstraňování nepotřebných souborů a podobně.

Software Maintenance Agreement (SMA) od výrobce

SMA je modifikace software po jeho dodání prostřednictvím rozšiřujících nebo opravných balíčků. Pokud máte uzavřenou SMA, účinně chráníte investici tím, že udržujete systém aktuální a umožňujete jeho maximální využití.
SMA vám přináší většinou celou řadu dalších výhod jako je například technická podpora, slevy na školení a další.

Společnost Integoo nabízí SMA podporu pro tyto produkty:

Výše uvedené servisní úkony provádíme vlastními proškolenými pracovníky nebo proškolenými či certifikovanými pracovníky našich partnerů.