INTEGRA

SW pro správu a řízení bezpečnosti

Systém INTEGRA spojuje různá bezpečnostní a slaboproudá zařízení do kompaktního a přehledného celku se snadným ovládáním. Uživateli umožňuje zejména graficky sledovat stav zabezpečení objektu, jednotným způsobem přijímat a následně odbavovat poplachy, nebo vzdáleně ovládat integrované technologie. To vše transparentně a dle předem nastavených pravidel a směrnic.

Systém INTEGRA je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace jakákoliv, systém INTEGRA vám umožní vybudovat jednotný bezpečnostní systém bez ohledu na různorodost technologií, které používáte.

 

integra integoo schema

K čemu slouží?

Systém INTEGRA je nástrojem pro správu a řízení bezpečnosti budov a rozsáhlých areálů.
Primární úlohou systému je poskytovat informace pro podporu rozhodování zodpovědného personálu a zároveň umožňovat automatické či manuální ovládání jednotlivých technologií.

Komu je určen?

 • Průmysl
 • Doprava
 • Zdravotnictví
 • Retail
 • Školství
 • Administrativní budovy
 • Hotely, ubytovací zařízení
 • Vojenské objekty a zařízení
 • Objekty specifického významu
 • Soukromá sféra

Klíčové argumenty a přínos systému INTEGRA:

 • Zvýšení bezpečnosti
 • Sjednocení správy bezpečnostních a provozních technologií
 • Optimalizace nákladů na bezpečnost
 • Redukce provozních nákladů
 • Snížení míry bezpečnostních rizik
 • Zvýšení účinnosti již zavedených bezpečnostních opatření
 • Zvýšení efektivity činnosti pracovníků fyzické ostrahy

Výsledek nasazení systému INTEGRA je:

 • Shromáždění bezpečnostních, technologických a provozních informací na jednom místě
 • Jednotné a přehlednější zobrazení stavů všech zařízení nejen pro pracovníky ostrahy
 • Legislativně a formálně koordinované chování zaměstnanců, směrnice zavedené v systému
 • Řešení „na míru“ odpovídající firemním standardům
 • Ochrana investic díky dlouhodobé využitelnosti a rozvoji
 • Efektivnější bezpečnostní systém, než je pouhý součet funkcí jeho jednotlivých částí
 • Zlepšení zastupitelnosti pracovníků a zrychlení reakčních časů
 • Záznam všech událostí a včasné informování odpovědných osob

Funkcionality

 • Okamžitý stav všech připojených technologií
 • Okamžitá reakce na narušení bezpečnosti – poplachové události
 • Okamžitá reakce na technologické stavy – provozní události
 • Přehledná struktura deníku všech událostí s možností vyhledávání
 • Přehled reakčních časů odbavení jednotlivých událostí
 • Jednoduchá implementace bezpečnostních směrnic
 • Možnost mít jednotnou databázi těchto směrnic na sdíleném úložišti pro více objektů a uživatelů tzn. jednoduchá aktualizace platných směrnic
 • Možnost testování/školení obsluhy za pomocí náhodně generovaných událostí
 • Jednotná správa uživatelů a oprávnění
 • Možnost nastavení veškerých přístupových práv v závislosti na osobě / pracovní pozici.
 • Informuje o předdefinovaných událostech (poplach, požár apod.) určené osoby pomocí SMS/e-mail
 • Přednastavení reakcí všech operativních jednotek a technologií při různých mimořádných událostech (požár, narušení perimetru, vniknutí do definovaného prostoru, tíseň, zaplavení, překročení mezní teploty, nahlášena bomba apod.)

Výhody

 • Jednotné zpracování a přehledné zobrazení informací a událostí
 • Vzdálená správa technologií
 • Jistota plné funkčnosti jednotlivých systémů
 • Snadnější komunikace a řešení mimořádných událostí
 • Nižší nároky na technickou odbornost obsluhy
 • Návodový systém k reakcím obsluhy dle schválených směrnic
 • Jednoduché intuitivní ovládání v přehledném grafickém prostředí
 • Rapidní snížení reakční doby v případě mimořádných událostí
 • Uložení podkladů potřebných pro analýzu událostí, aniž by bylo zapotřebí procházet archivy
 • Podpora řízení údržby bezpečnostních zařízení
 • Konkretizace osob zodpovědných za jednotlivé funkční a technologické celky
 • Redukce konfliktů mezi jednotlivými složkami
 • Koordinace všech požadovaných podpůrných služeb a pracovníků
 • Snížení nákladů na provoz za pomoci sdílených pozic u některých pracovníků
 • Možnost snadného zpětného dohledání záznamu o jakékoliv bezpečnostní nebo provozní události

INTEGRA MOBIL - v čem vám může pomoci

Mobilní aplikace systému Integra vhodně doplňuje možnosti nadstavbového systému.

Integra mobil je přehledná, moderní aplikace, která obsahuje všechny klíčové prvky klienta Integra jako např. nové příchozí alarmy, přijaté alarmy čekající na odbavení a samozřejmě deník událostí obsahující kompletní log všech odbavených alarmů i systémových informací. Mobilní klient Integra zároveň zachovává barevnou i řádkovou prioritizaci došlých alarmů tak, jak jsou na ni uživatelé zvyklí z tlustého klienta.

Novým a nesmírně praktickým prvkem je pak možnost vytváření komentáře k jakékoliv události přímo v terénu. Ať už se jedná o bezpečnostního pracovníka na obchůzce, nebo třeba manažera, který si cestou v areálu všimne zastíněné kamery, díry v plotě, nebo prostě jen něčeho mimořádného. S mobilním klientem Integra může jakoukoli mimořádnou událost okamžitě vyfotit, nahrát k ní audio komentář a samozřejmě ji textově popsat. Takto může kdokoliv vytvořit zcela novou událost v nadstavbovém systému, které se autoautomaticky přenese na server Integra, kde je zalogována do deníku událostí. V systému Integra je následně odbavena stejným postupem jako kterákoli jiná událost  nebo alarm.

 

 Screenshot 2015-05-29-15-23-15  Screenshot 2015-05-29-15-23-47  Screenshot 2015-05-29-15-24-38
Příchozí alarmy   Odbavení alarmu včetně ukázky místa výskytu Rozkliknutá událost 

 

Technický popis a verze systému INTEGRA

  Integra Prime Integra Direct
Obecné

počet připojených zařízení - licence v základu

1 1
počet datových bodů - licence v základu 100 200
počet zařízení - max. 8 neomezeně
počet klientů - max. 4 neomezeně
počet objektů - max. 8 neomezeně
Podporované technologie

zabezpečovací poplachové a tísňové systémy (PZTS)

ano ano

systémy elektronické požární signalizace (EPS)

ano ano
systémy kontroly vstupy a vjezdu (ACS) ano ano

kamerové systémy (CCTV) a systémy rozpoznávání v obraze – videoanalýzy

ano ano
perimetrické systémy ano ano

další rozhraní: MODBUS, OPC, I/O, TECO

ano ano
Dohled
vizualizace půdorysů a událostí ano ano
implementované směrnice k objektu ano ano
implementované směrnice k událostem ano ano
grafická a zvuková signalizace poplachu ano ano
prioritní vyhodnocení alarmu ano ano

víceúrovňová verifikace odbavení událostí operátorem

ano ano

automatické odbavení událostí - vazby mezi systémy

ano ano
návodový systém řešení událostí ano ano
ovládání připojených technologií ano ano
zasílání emailu, SMS ano ano
systémový watchdog ano ano
přístup k externím dokumentům ano ano
web server ne ne
mobilní klient ne ano
Integrované video - Integra Video Client

integrace různých CCTV technologií (analog, IP) různých výrobců

ano ano
zobrazení on-line videa ano ano
vazby na jiné systémy ano ano
tagování videa k události ano ano
integrace rozpoznání RZ ano ano
Grafika
grafický editor ano ano

konfigurace symbolů dle požadavků uživatele

ano ano

export/import uživatelských symbolů a scriptů

ano ano
Osoby a práva
správa dispečerů a přístupu k aplikaci ano ano
správa uživatelů ne ve vývoji
Historie
počet událostí v historii Podle velikosti SQL
vyhledávání podle textu ano ano
vyhledávání podle parametrů ano ano
Zákaznicky orientovaný systém
uživatelská vývojová řešení na míru ano ano

Podporované technologie:

 • Na vyžádání aktuální stav

Podporované operační systémy a databáze:

 • Microsoft Windows 7, 32 a 64 bit
 • Microsoft Windows 8, 32 a 64 bit
 • Microsoft Server 2008, 32 a 64 bit
 • Microsoft Server 2012, 32 a 64 bit
 • Microsoft SQL Server 2008 +
 • Podpora otevřených standardů

 

PDF dokument ke stažení