Technologie

Společnost Integoo nabízí partnerům a klientům dodávky a řešení postavené na níže uvedených technologiích. Může se jednat např. o koncepční řešení a dodávku integrace bezpečnostních technologií do integračního a řídícího SW INTEGRA, který vizualizuje a řídí bezpečnostní systémy (PZTS, EPS, CCTV, ACS, perimetrické systémy a další). Popsané technologie patří do celkového portfolia společnosti Integoo, z nichž některé jsou vlastním produktem společnosti, některé se řadí do kategorie autorizované distribuce a zbývající patří do kategorie produktů třetích stran v nabídce společnosti Integoo.

 portfolio 09 2015

Bezpečnostní technologie budov

CCTV – kamerový systém

Slouží ke střežení nemovitého i movitého majetku a to jak uvnitř objektů tak jejich okolí. Zároveň se čím dál častěji využívají jejich další funkce a to zejména videoanalýza obrazu. Klíčové prvky systému jsou kamery včetně jejich příslušenství a SW pro správu videa. Kamery se využívají pro zpětné vyhodnocení událostí, identifikaci osob, rozpoznání registračních značek, verifikaci planých poplachů, detekci pohybu, detekci požáru, počítání osob, analýzu obchodního chování zákazníků, odcizení nebo přidání předmětu, překročení hranice pozemku apod.

ACS – systém kontroly vstupu a vjezdu

Systémy kontroly vstupu jsou určeny k identifikaci a kontrole vstupujících osob a rozhodují o povolení nebo zamezení vstupu do chráněných prostor. V případě, že jde zároveň o docházkový systém, tak umožnují vyhodnocovat docházku zaměstnanců. Systém používá různé druhy identifikace – bezkontaktní kartu, čip, biometrické údaje - otisk prstu, oční duhovky, sítnice, 3D analýzu obličeje, krevní řečiště apod.). Často se doplňuje o moduly na evidenci návštěv, půjčených věcí, platbách ve stravování, apod.

PZTS – poplachový zabezpečovací a tísňový systém

Využívá se primárně ke střežení budov a majetku. Systém může být drátový nebo i bezdrátový, s tím, že pro svůj účel využívá různé typů detektorů reagujících na pohyb, otevření dveří/okna, rozbití skla, odebrání předmětu apod. Systém může být rozšířen o detekci požáru, úniku plynu, zaplavení, překročení teploty apod.

EPS – elektrická požární signalizace

Chrání osoby a majetek před vznikem požáru. Instalace EPS se doporučuje do objektů se zvýšeným rizikem vzniku požáru, případně do objektů se zvýšeným pohybem osob. Dle analýzy požárně bezpečnostního řešení je pro některé objekty dle platných norem povinná. K detekci využívá automatické bodové hlásiče, IR hlásiče plamene, lineární hlásiče kouře, tlačítkové hlásiče, nasávací hlásiče nebo i speciální hlásiče.

PS – perimetrický systém

Zajišťuje detekci narušení vnějšího obvodu pozemku. Jeho účelem je zejména včasná a přesná detekce vniknutí na pozemek s návazností na zabezpečovací a kamerový systém.

OZ – ochrana zboží

Kontroluje zboží a detekuje jeho odcizení nejčastěji při průchodu bezpečnostním rámem umístěným u východu z prodejny. Pro detekci zboží se používají různé typy etiket, nálepek, čipů, apod.

MZS – mechanické zábranné systémy

Využívá bezpečnostní kování, zámky, dveře, mříže, fólie, ploty, trezory, apod. za účelem zabránění vniknutí do chráněného prostoru. Vhodná je jejich kombinace s dalšími bezpečnostními systémy.

 

Slaboproudé technologie budov

DOCH – docházkový systém

Zajišťuje primárně evidenci docházky zaměstnanců a automatické zpracování důvodů nepřítomnosti (služební cesta, lékař, dovolená apod.).

DAT – datové sítě

Datové sítě jsou dnes využívány už prakticky všemi technologiemi budov pro přenos informací. Nejčastěji se s nimi setkáváme při návrhu řešení kamerových systémů a systémů kontroly vstupu. Skládají se z pasivní části (strukturovaná kabeláž) a aktivní části (aktivní prvky – datové přepínače, routery, modemy, konvertory a jiné). Liší se např. zařazením do různých kategorií (dle max. rychlosti sítě) nebo provedením (bezdrátové – WIFI, drátové, s optikou apod.).

EVAC – Evakuační systém

Slouží pro zajištění rychlé a bezproblémové evakuace osob z prostor zasažených požárem. Využívají se zejména k informování všech osob o vyhlášení požárního poplachu a řízení evakuace z objektu.

OZV – Ozvučovací systém

Zajišťuje ozvučení vybraných prostor. Největší využití mají zejména v obchodních jednotkách, sportovištích nebo kancelářích. Mohou sloužit také k přehrávání reklamních hlášení.

DOT – Domácí telefon

Slouží pro zajištění komunikace zejména u vstupních míst objektu (dveře, vrata, závora apod.). Mohou být v provedení pouze audio nebo i video. Pro vstup do objektu mohou využívat přístupový čip, kartu, čip či biometrický prvek apod.

STA/SAT – Společná televizní anténa/satelit

Systémy příjmu pozemního, kabelového nebo satelitního televizního/rozhlasového vysílání. Systém se skládá z antén, aktivních prvků (zesilovače, modulátory apod.) a příslušných rozvodů, které zajistí příjem signálu až ke koncovým zařízením – TV, radio.

CHYTRÝ ROZVADĚČ – Typizovaný rozvaděč pro chytrou elektroinstalaci

Společnost Integoo je certifikována na návrh, prodej a instalaci tzv. "chytrých rozvaděčů". Jde o modulární domovní elektrorozvaděč se systémem domácí automatizace pro řízení vašeho domu nebo bytu. Je dodáván plně osazený, zapojený a kompletně naprogramovaný včetně moderního grafického rozhraní. Mnohé funkce si uživatel může sám nastavovat, což není u jiných řešení běžné. Ihned po připojení kabeláže můžete dům ovládat nejen nástěnnými tlačítky, ale též z telefonu nebo tabletu. Více najdete na www.chytryrozvadec.cz.