Projekce

Společnost Integoo poskytuje projekční a poradenskou činnost svým zákazníkům. Naši projektanti jsou pravidelně školeni od výrobců a distributorů bezpečnostních slaboproudých technologií.

Nabízíme projekční činnost v těchto stupních:

  • dokumentace pro stavební povolení
  • dokumentace pro výběr zhotovitele
  • realizační dokumentace

Součástí projektové dokumentace je standardně technická zpráva, kompletní výkresová dokumentace včetně zakreslení jednotlivých prvků, tras, trubkování a výkaz výměr.

Společnost Integoo dále nabízí školení projektantům na vlastní produkty. Konkrétně se jedná o projekční školení pro dodávky technologií:

Mimo standardních zakázek může společnost Integoo provádět projekci a dodávku bezpečnostních a slaboproudých systémů dle zákona č. 412/2005 sb. o utajovaných informacích. Společnost je držitelem osvědčení NBÚ v kategorii „Důvěrné“.